top of page

Anvendelsesvilkår
 

Sidst ændret: 18. maj 2022
 

PLUTOS AFTALE OM ANVENDELSESVILKÅR
 

Velkommen til Pluto TV. Dette er den officielle aftale om anvendelsesvilkår (”Aftalen”) for Pluto TV-webstedet, programmellet eller anden interaktiv tjeneste, der inkluderer et autoriseret link til denne aftale og alle andre websteder, programmeller og andre interaktive tjenester, du også bruger, og som tilbydes af VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sverige, e-mail: information@viacom.com (”Pluto”) (tilsammen benævnes alle sådanne websteder, programmeller og andre interaktive tjenester ”Tjenesterne”, ”vi”, ”os” eller ”vores”). Tjenesterne ejes, drives og/eller leveres på vegne af Pluto, som tilbyder tv-kanal- eller programtjenester (såsom tv-netværk, websteder, programmeller eller andre interaktive tjenester) og tilbyder andre produkter og tjenester under forskellige mærker. I forbindelse med Plutos drift af Tjenesterne anvender den materialer og tjenester fra Viacom International Inc. (”VII”) og de andre Associerede Selskaber (”Pluto/VII-enheder”). ”Associerede Selskaber” henviser til VII og dets moderselskab Viacom Inc. og alle associerede selskaber, som Viacom Inc. direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer (såsom Pluto, Paramount Pictures Corporation og de andre associerede selskaber af Viacom Media Networks som beskrevet på https://www.viacbs.com/viacom-brands.

 

Denne aftale dækker følgende punkter:

 1. Servicebeskrivelse; Berettigelse; Yderligere vilkår; Bindende aftale.

 2. Registrering.

 3. Ændringer til denne aftale.

 4. Ejerskab af intellektuel ejendom.

 5. Reklame.

 6. Adfærdsregler.

 7. Shopping.

 8. SMS-markedsføring og kampagner.

 9. Barrierefri adgang.

 10. Indlæg.

 11. Konkurrence, Lotteri, Auktioner og andre Kampagner.

 12. Visse produkter og tjenester.

 13. Hyperlinks til tredjeparts websteder.

 14. Deaktivering/opsigelse af din registrering eller anvendelse.

 15. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning.

 16. Annoncer og malware.

 17. Fortrolighedspolitik.

 18. Udenretslig tvistbilæggelse.

 19. Gældende lovgivning.

 20. Diverse vilkår.

 

 

 1. SERVICEBESKRIVELSE; BERETTIGELSE; YDERLIGERE VILKÅR; BINDENDE AFTALE

Tjenesterne giver brugeren mulighed for at streame udvalgt videoindhold (serier, film, dokumentarer osv.) på en live-lineær basis og inden for et program-ledsagende mediebibliotek. Tjenesterne er finansieret af reklamer. Brugeren er ansvarlig for at vedligeholde en internet- og streaming-kompatibel slutbrugerenhed for at anvende Tjenesterne.

Du skal være minimum 18 år gammel (medmindre myndighedsalderen er højere i dit land)[1] [2]  (benævnt ”Tjenesternes Minimumsalder”) for at anvende tjenesterne, med den forudsætning, at du må anvende tjenesterne, såfremt du er under tjenestens minimumsalder, hvis og kun hvis du har tilladelse fra forælder eller værge til at anvende Tjenesterne; at din anvendelse af Tjenesterne er underlagt din forælders eller værges tilsyn og kontrol; og at din forælder eller værge læser denne Aftale sammen med dig. Uanset ovenstående skal du være minimum 18 år gammel for at tilmelde dig en brugerkonto (medmindre myndighedsalderen er højere i dit land). Derudover kan der være visse andre områder på Tjenesterne, hvor du skal være af minimum en vis alder for at få adgang. Hvis du endnu ikke har den påkrævede alder for sådanne områder og/eller ikke opfylder andre berettigelseskrav til Tjenesterne, eller hvis du af en eller anden grund ikke er enig i alle vilkår og betingelser indeholdt i denne aftale, bedes du øjeblikkeligt ophøre med at anvende områderne og/eller tjenesterne (hvis relevant), idet du ved at anvende eller forsøge at anvende områderne og/eller tjenesterne bekræfter, at du har den minimumskrævede alder for områderne og opfylder alle andre berettigelseskrav for tjenesterne og accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale. Hvis du er forælder eller værge for et barn under Tjenesternes minimumsalder, så ved at tillade dit barn at anvende Tjenesterne, er du underlagt vilkårene i denne Aftale, og du er ansvarlig for dit barns aktivitet på Tjenesterne. Du vedkender, at brugere kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt på tjenesten[3] [4] , og det er dit ansvar at afgøre, om indholdet på tjenesterne er egnet til dig eller, hvis relevant, ethvert barn, der anvender tjenesterne i henhold til dit tilsyn og kontrol. Bemærk, at noget indhold muligvis ikke er egnet til personer under Tjenesternes minimumsalder.

Disse vilkår og betingelser vedrørende din anvendelse af Tjenesten udgør en juridisk bindende aftale mellem dig som den ene part og Pluto som den anden.

I denne aftale omfatter udtrykket ”Tjenester” alle websteder og websider inden for eller tilknyttet Tjenesterne (såsom domænenavne på tredjeniveau- og andre underdomæner) samt alle tilsvarende, spejl-, erstatnings- eller backup-websteder og -websider, der er tilknyttet tjenesterne. Ved at anvende tjenesterne forstår, vedkender og accepterer du, at du vil overholde vilkårene i denne aftale og eventuelle yderligere vilkår, der regulerer visse produkter og/eller tjenester, som vil blive præsenteret for i forbindelse med disse produkter og/eller tjenester (”Yderligere vilkår”), herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vilkår, der kan stilles til rådighed på Tjenesterne vedrørende indsendelse af indhold, medier og materialer, du indsender til udstationering på Tjenesterne (”Aftale om indsendelse af brugerindhold”) og reglerne for deltagelse (”Regler”), som styrer visse aktiviteter og tjenester, såsom afstemninger og konkurrencer og lotteri. Tjenesternes yderligere vilkår og fortrolighedspolitik for tjenesterne (se fanen Fortrolighedspolitik for Tjenesterne) (”Fortrolighedspolitik”) er hermed inkorporeret i denne aftale via henvisning. Hvis der er en konflikt mellem denne aftale og yderligere vilkår for den aktivitet, du vælger at deltage i, er de Yderligere Vilkår gældende. Denne aftale er gældende i fuld kraft og virkning, så længe du anvender tjenesterne, og i tilfælde af opsigelse af ethvert medlemskab, tjeneste eller funktion, vil du stadig være bundet af dine forpligtelser i henhold til denne aftale (inklusive, men ikke begrænset til fortrolighedspolitikken og eventuelle Yderligere Vilkår), såsom garantier og ansvarsbegrænsninger.

Ordene ”anvender” eller ”anvendelse” i denne aftale betyder enhver gang, en person (en ”bruger”), direkte eller indirekte, med eller uden hjælp fra en maskine eller enhed, får eller forsøger at få adgang til at interagere med anvendelse, vise, se, udskrive eller kopiere fra Tjenesterne, transmittere, modtage eller udveksle data eller kommunikere med Tjenesterne, eller på nogen måde udnytte, fordele, drage fordel af eller interagere med enhver funktion, tjeneste eller funktion af Tjenesterne, til et hvilket som helst formål. Denne aftale dækker ikke dine rettigheder eller ansvar med hensyn til tredjeparts indhold eller websteder eller nogen links, der kan dirigere din browser eller din forbindelse til tredjeparts websteder eller -sider. Dette er hele den eksklusive aftale mellem dig og os vedrørende anvendelsen af ​​tjenesterne, og den kan ikke ændres, udover som specifikt beskrevet nedenfor. Denne aftale gælder, uanset om du får adgang til tjenesterne via en personlig computer, en mobilenhed eller enhver anden teknologi eller enheder, der er kendt pt. eller herefter udvikles eller opdages (hver benævnes en ”Enhed”).

 

2. REGISTRERING

Du skal måske tilmelde dig en konto og vælge en adgangskode og et brugernavn (”Pluto-bruger-id”) for at få adgang til og anvende visse funktioner eller funktioner i Tjenesterne. Du skal være minimum 18 år gammel (medmindre myndighedsalderen er højere i dit land) for at oprette en brugerkonto. Du forpligter dig til at give os nøjagtige, fuldstændige og opdaterede registreringsoplysninger om dig selv. Du må ikke som Pluto-bruger-id vælge et navn, som du ikke har ret til at anvende, eller en anden persons navn med den hensigt at efterligne denne person. Du må ikke overføre din konto til andre uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du vil holde alle dine registreringsoplysninger præcise og aktuelle, og hvis dine kontolegitimations-oplysninger kompromitteres eller din konto bliver misbrugt, skal du kontakte os på nedenstående adresse.

Hvis vi tilbyder brugerregistrering på Tjenesterne, for at registrere dig som medlem af Tjenesterne, kan der være et par valgmuligheder i registrering (disse beskrives yderligere i vores fortrolighedspolitik): Tjenesteregistrering, Tredjeparts socialt medie-netværks-login (som beskrevet i vores fortrolighedspolitik). Vi kan også fra tid til anden give brugere yderligere adgangskoder, der er nødvendige for at få adgang til og anvende visse funktioner i Tjenesterne. Læs vores fortrolighedspolitik, som giver yderligere oplysninger om vores valgmuligheder for at registrere dig på tjenesterne, og de oplysninger, vi indsamler, bruger, afslører, administrerer og opbevarer. Dit brugernavn og adgangskode er personlig for dig, og du må under ingen omstændigheder tillade andre at anvende dit brugernavn eller adgangskode. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skade forårsaget af eller relateret til tyveri eller uretmæssig tilegnelse af dit brugernavn eller adgangskode, videregivelse af dit brugernavn eller adgangskode eller din tilladelse til anden side at anvende dit brugernavn eller adgangskode. Du indvilger i straks at give os besked, hvis du bliver opmærksom på eller mener, at der er eller kan have været nogen uautoriseret anvendelse af (eller aktivitet ved anvendelse af) dit brugernavn eller adgangskode, eller ethvert andet behov for at deaktivere dit brugernavn eller adgangskode grundet sikkerhedsproblemer.

 

3. ÆNDRINGER TIL DENNE AFTALE

Vi forbeholder os retten til at revidere vilkårene i denne Aftale til enhver tid og fra tid til anden af enhver årsag efter vort skøn, ved at offentliggøre en opdateret Aftale om Anvendelsesvilkår uden forudgående varsel til dig. Vi sender eller viser meddelelser om væsentlige ændringer på Tjenesternes hjemmeside og/eller på anden måde på Tjenesterne og/eller e-mailer dig eller giver dig besked ved login om disse ændringer; formen af en sådan meddelelse er efter vort skøn. Når vi har offentliggjort dem på Tjenesterne, træder disse ændringer i kraft øjeblikkeligt, og hvis du anvender Tjenesterne efter at de er trådt i kraft, indebærer det, at du accepterer at være bundet af ændringerne. Du bør tjekke ofte og regelmæssigt gennemgå vilkårene og betingelserne i denne Aftale, inklusive, men ikke begrænset til, eventuelle Yderligere Vilkår og fortrolighedspolitikken, så du er bekendt med de mest aktuelle rettigheder og forpligtelser, der gælder for dig og vilkårene og betingelserne for din aftale med os.

 

4. EJERSKAB AF INTELLEKTUEL EJENDOM

Indholdet af Tjenesterne, herunder al Tjenestesoftware, design, tekst, billeder, fotografier, illustrationer, lyd- og videomateriale, illustrationer[5] [6] , grafisk materiale, databaser, beskyttet information og alle ophavsretligt beskyttede eller på anden måde juridisk beskyttede elementer af Tjenesterne, herunder uden begrænsning, udvælgelse, rækkefølge og look and feel og arrangement af varer, og alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (individuelt og/eller samlet benævnt ”Materiale”), tilhører Pluto, og enhver af dets efterfølgere og tildeler og enhver af dets respektive licensgivere (for eksempel kan visse softwares på Tjenesterne indeholde software, der ejes af tredjeparter, og posts kan være ejet af dig eller tredjeparter), annoncører (som defineret nedenfor), leverandører og driftstjenesteudbydere, og er juridisk beskyttet i henhold til gældende amerikansk og udenlandsk lovgivning, regler og bestemmelser og internationale traktater[7] [8] . Medmindre konteksten utvetydigt kræver andet, eller vi udtrykkeligt siger det skriftligt, omfatter udtrykket ”Tjenester” også ”Materiale.” Tjenesterne skal udelukkende bruges til din ikke-kommercielle, ikke-eksklusive, ikke-overdragelige, ikke-overførbare og begrænset personligt anvendelse og til ingen andre formål. Du må ikke ændre, slette eller skjule nogen ophavsret eller andre meddelelser indeholdt på tjenesterne, herunder meddelelser om noget materiale, du har tilladelse til at downloade, transmittere, vise, udskrive eller reproducere fra tjenesterne. Du må ikke, og kan heller ikke tillade nogen tredjepart (uanset om så til din gavn eller ikke) at reproducere, ændre, skabe afledte værker fra, vise, fremføre, udgive, distribuere, sprede, udsende eller cirkulere til nogen tredjepart (inklusive uden begrænsning, på eller via en tredjeparts hjemmeside), eller på anden måde bruge noget materiale uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra Pluto. Enhver uautoriseret eller illegal anvendelse af noget materiale kan påføre dig civilretligt ansvar, strafferetlig forfølgelse eller begge dele i henhold til gældende føderale, statslige og lokale love. Vi kræver, at brugerne respekterer vores ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi respekterer ligeledes andres intellektuelle ejendom. Med varsel vil vi handle hurtigt for at fjerne indhold på Tjenesterne, der krænker andres ophavsretlige rettigheder og vil deaktivere adgangen til Tjenesterne og dets tjenester for enhver, der bruger dem til gentagne gange at krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vi tager beskyttelse af ophavsrettigheder, både vores egen og andres, meget alvorligt. Vi anvender derfor flere foranstaltninger for at forhindre krænkelse af ophavsretten over Tjenesterne og for omgående at standse enhver krænkelse, der måtte opstå.

 

5. REKLAME

Fra tid til anden vil du måske kommunikere med, modtage kommunikation fra, blive omdirigeret til, interagere med eller deltage i eller anvende tjenesterne eller modtage varer og tjenester fra tredjeparter (samlet kaldet ”Annoncører”), såsom vores annoncører, sponsorer eller kampagnepartnere, som resultat af din anvendelse af Tjenesterne. Sådan kommunikation, interaktion og deltagelse er strengt og udelukkende mellem dig og sådanne Annoncører, og vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige over for dig på nogen måde i forbindelse med disse aktiviteter eller transaktioner (herunder, uden begrænsning, eventuelle repræsentationer, garantier, pagter, kontrakter eller andre vilkår eller betingelser, der måtte eksistere mellem dig og annoncøren eller varer eller tjenester, du måtte købe eller opnå fra en annoncør).

 

6. ADFÆRDSREGLER

Din anvendelse af Tjenesterne er underlagt alle gældende love, regler og bestemmelser og i nogle tilfælde internationale traktater. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter, handlinger og undladelser, der forekommer i, fra, via eller under dit brugernavn eller din adgangskode. Det er også forbudt at anvende Tjenesterne (eller forsøge at anvende Tjenesterne, eller tillade eller tolerere andre at anvende Tjenesterne) på en måde, der:

 • er eller kan forventes at være injurierende, ærekrænkende, usømmelig, vulgær eller obskøn, pornografisk, eksplicit seksuelt eller seksuelt antydende, racemæssigt, kulturelt eller etnisk stødende, skadeligt, chikanerende, intimiderende, truende, hadefuld, anstødelig, diskriminerende eller krænkende, eller som vil eller kan forekomme at ville efterligne anden part;

 • diskuterer os eller nogen programtjenester på Tjenesterne på en tydelig falsk eller vildledende facon, der ikke er relateret til vores produkter eller tjenester, eller inkluderer personlige oplysninger om enkeltpersoner eller forretningshemmeligheder;

 • fraråder eller antageligvis vil afskrække enhver person, firma eller virksomhed fra at anvende alle eller dele af funktioner i Tjenesterne, eller fra at reklamere, linke eller blive en leverandør til os i forbindelse med Tjenesterne;

 • sender eller resulterer i afsendelse af uønskede e-mails, kædebreve, duplikerende eller uopfordrede beskeder eller såkaldt "spamming" og "phishing";

 • anvender Tjenesterne til kommercielle eller forretningsmæssige formål, herunder, uden begrænsning, reklame, markedsføring eller udbud af varer eller tjenester, uanset om det er til finansiel eller anden form for kompensation eller ved at linke til andre websteder eller websider;

 • transmitterer, distribuerer eller uploader programmer eller materiale, der indeholder ondsindet kode såsom vira, tidsbomber, cancelbots, orme, trojanske heste, spyware eller andre potentielt skadelige programmer eller andet materiale eller information;

 • forfalsker enhver TCP/IP-pakkeheader eller en del af headerinformationen i enhver e-mail, nyhedsgruppe-posts eller andet indlæg af enhver grund;

 • krænker lovgivning, regulativer eller bestemmelser (herunder, uden begrænsning, lovgivning vedrørende transmission af tekniske data eller software eksporteret fra USA), retslige eller statslige kendelser eller traktater, eller overtræder eller krænker enhver ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til offentlighed eller fortrolighed eller andre rettigheder tilhørende vores eller enhver anden person eller virksomhed;

 • opnår eller muliggør uautoriseret adgang til Tjenesterne eller nogen af dens funktioner, andre brugeres konti, navne, adgangskoder, personligt identificerbare oplysninger eller andre computere, websteder eller -sider tilknyttet eller linket til Tjenesterne;

 • ændrer, forstyrrer[9] [10] , forringer, forandrer eller forstyrrer anvendelse, funktioner, drift eller vedligeholdelse af tjenesterne eller enhver anden persons eller virksomheds brug og nydelse af tjenesterne;

 • indsamler, indhenter, sammensætter, indsamler[11] [12] , transmitterer, gengiver, sletter, reviderer, fremviser eller præsenterer ethvert materiale eller information, uanset om det er personligt identificerbart eller ikke, indsendt af eller vedrørende andre personer, firmaer eller virksomheder i forbindelse med deres eller din anvendelse af Tjenesterne, medmindre du har opnået udtrykkelig forudgående tilladelse fra en sådan anden person eller virksomhed hertil;

 • undtagen med vores forudgående tilladelse, gør brug af manuel eller automatiseret software, enheder, scripts, robotter eller andre midler eller processer til at få adgang til, "scrape", "crawle" eller "spidere" enhver webside eller andre tjenester indeholdt i Tjenesterne; eller

 • på anden måde overtræder eller er i strid med denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle yderligere vilkår og fortrolighedspolitikken.

 

7. SHOPPING

Hvis vi tilbyder en vis e-handel for at gøre det muligt for dig at købe varer og tjenester gennem Tjenesterne (”E-handelstjenesten” eller ”Shoppen”), gælder yderligere vilkår (såsom dem, der er tilgængelige på eller gennem Shop-siden) for din anvendelse af og adgang til E-handelstjenesten, som er Yderligere Vilkår og indarbejdet heri som reference.

Shoppen på visse Pluto-websteder, programmeller eller andre interaktive tjenester gør brug af tredjeparts-driftstjenester. Alle køb foretaget via disse tredjeparts-driftstjenester er underlagt deres respektive vilkår og anvendelsesbetingelser. Vi og Pluto/VII-enhederne er ikke ansvarlige og har ingen som helst ansvar for varer eller tjenester, du opnår gennem vores tredjeparts-driftstjenester eller andre websteder eller websider. Vi opfordrer dig til at foretage enhver undersøgelse, du mener er nødvendig eller passende, før du fortsætter med en online-transaktion hos nogen af ​​disse tredjeparter. Pluto og Pluto/VII-enhederne giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til sikkerheden af ​​nogen information (herunder, uden begrænsning, kreditkort og andre personlige oplysninger), som du kan blive bedt om at tildele en sådan tredjepart, og du giver uigenkaldeligt afkald på ethvert krav mod os med hensyn til sådanne websteder. Vi og Pluto/VII-enhederne er ikke ansvarlige for at hjælpe dig med at rette ethvert problem, du måtte opleve med varer og tjenester købt gennem tredjeparts-driftstjenester, selvom varerne eller tjenesterne blev vist på en af Tjenesternes websider. Vi og Pluto/VII-enhederne kan ikke sikre, at du vil være tilfreds med produkter eller tjenester, som du køber fra tredjeparts-driftstjenester, idet de ejes og drives af uafhængige enheder. Kundeservicespørgsmål relateret til varer eller tjenester skal rettes til den relevante tredjeparts-driftstjeneste.

Vi og Pluto/VII-enhederne garanterer ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold vil være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie. Beskrivelser og billeder af og referencer til produkter på Tjenesterne indebærer ikke Plutos godkendelse af sådanne produkter. Desuden er kundeanmeldelser, der ses i vores butik, leveret af brugere af tredjeparts-driftstjenesters[13] [14]  og er underlagt sådanne tredjeparts-driftstjenesters egne retningslinjer for fællesskabet. Vi, Pluto/VII-enhederne og vores tredjeparts-driftstjenester forbeholder os retten til, med eller uden forudgående varsel, at ændre i produktbeskrivelser, billeder og referencer; at begrænse den tilgængelige mængde af ethvert produkt; at honorere eller pålægge betingelser for honorering af enhver kupon, kuponkode, kampagnekode eller andre lignende kampagner; at forhindre enhver bruger i at udføre enhver eller alle transaktioner; og/eller at nægte at tildele enhver bruger et produkt. Pris og tilgængelighed af ethvert produkt kan ændres uden varsel.

 

8. SMS-MARKEDSFØRING OG KAMPAGNER

Tjenesterne via Pluto kan give dig mulighed for at tilmelde dig særlige kampagner, tjenester, nyheder, programmer og information (samlet ”Tekstservice(r)”) som leveres via tekstbeskeder på trådløse enheder såsom mobiltelefoner og, i fald vi gør det, vil vi indhente passende samtykke til alle teksttjenester i overensstemmelse med teksttjenestens art og gældende lovgivning og regulativer. De oplysninger, der anmodes om eller transmitteres som en del af registreringsprocessen, inkluderer dit trådløse telefonnummer og kan omfatte andre oplysninger, såsom dine præferencer vedrørende varer eller tjenester, valg af musik eller kunstnere eller andre lignende undersøgelsesoplysninger og/eller en e-mailadresse. Afhængigt af teksttjenesten og de indsamlede oplysninger kan du også blive bedt om at bekræfte din accept af denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, fortrolighedspolitikken og Yderligere Vilkår).

Hvis du tilmelder dig teksttjenester, vedkender, forstår og accepterer du, at du kan blive opkrævet af din trådløse udbyder for evnen til at sende eller modtage alle sådanne beskeder. Standardbeskedtaksterne for din trådløse operatør gælder for alle teksttjenester, medmindre andet er angivet. Tjenesterne eller enhver programtjeneste, der er tilgængelige på Tjenesterne, er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle trådløse servicegebyrer, som påløber dig eller en person, der har adgang til din trådløse enhed, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Hvis du ændrer eller deaktiverer dit trådløse telefonnummer, accepterer du at give os besked, når dit trådløse telefonnummer ikke længere er knyttet til dig, og at identificere et sådant trådløst telefonnummer for at sikre, at fremtidige beskeder tiltænkt dig ikke sendes til den person, som dit gamle nummer er blevet eller vil blive tildelt.

Du forstår, vedkender og accepterer, at Tjenesterne efter vort eget skøn og uden ansvar over for dig eller nogen bruger kan opsige deres tilbud om en specifik teksttjeneste eller alle teksttjenester til enhver tid uden forudgående varsel. Tjenesterne kan give besked om opsigelser eller ændringer i tjenesterne på Tjenesterne.

 

9. BARRIEREFRI ADGANG

Pluto stræber efter at give den bedst mulige barrierefri adgang til Tjenesterne i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

 

10. INDLÆG

Dine kommentarer, forslag og oplysninger er vigtige for os. Dele af Tjenesterne kan give dig og andre brugere mulighed for at deltage i forumtjenester, blogs, webfællesskaber og andre meddelelses- og kommunikationsfaciliteter (”Fællesskaber”) og kan give dig mulighed for, gennem sådanne fællesskaber eller på anden måde, at indsende, poste, vise, transmittere og/eller udveksle information, ideer, meninger, beskeder, indhold, medier, materialer eller anden information (samlet kaldet ”Posts” eller ”Indlæg”). Hvis Tjenesterne leverer en aftale om indsendelse af brugerindhold, regulerer sådanne vilkår ethvert brugerindhold (som defineret deri), som også er Indlæg i henhold til denne aftale, og en sådan aftale om indsendelse af brugerindhold er yderligere vilkår i henhold til denne aftale.

 

10.1 Ansvar for Indlæg; Vores ret til at gennemgå, overvåge, redigere og/eller screene og foretage andre handlinger.

Du forstår, vedkender og accepterer, at Indlæg alene er ansvaret for den person, som sådanne Indlæg stammer fra. Dette indebærer, at du alene og fuldt ud er ansvarlig for konsekvenserne af alle Indlæg, som du (inklusive, men ikke begrænset til, Indlæg foretaget under dit navn, brugernavn og/eller e-mailadresse) uploader, poster, e-mailer, transmitterer eller på anden måde gør tilgængelige via Tjenesterne. Med undtagelse af de licenser, bemyndigelser, samtykker og rettigheder, der er givet i henhold til nærværende (herunder, men ikke begrænset til, som beskrevet i enhver aftale om indsendelse af brugerindhold, der kan blive offentliggjort på Tjenesterne), så omfattende og brede, som de kan forekomme eller reelt er, erhverver vi ingen ejendomsret eller ejerskabsrettigheder til eller over noget brugerindhold, du indsender, og intet i denne aftale giver os nogen ejerskabsrettigheder til dit brugerindhold.

Indlæg afspejler ikke synspunkterne fra Tjenesterne (eller nogen programtjenester derpå), og Tjenesterne (og eventuelle programtjenester derpå) repræsenterer eller garanterer ikke sandheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​et Indlæg, eller tilslutter sig eller støtter nogen holdninger, der udtrykkes i nogen Indlæg. Hverken Tjenesterne eller nogen tilknyttede programtjenester på Tjenesterne kontrollerer indsendte Indlæg, skønt vi (efter eget skøn) kan gøre brug af automatiserede og/eller manuelle midler til at gennemgå Indlæg for at forhindre uautoriseret indhold i at blive præsenteret og vist på Tjenesterne. Tjenesterne forbeholder sig retten til at gennemgå, overvåge, redigere og/eller screene alle Indlæg og til at slette, fjerne, flytte, omformatere, redigere eller afvise uden varsel til dig, alle Indlæg, som vi skønner er i strid med denne aftale eller som er uacceptabel for Tjenesterne eller nogen af ​​vores tilknyttede programtjenester derpå, eller af enhver årsag eller uden videre grund; dog forudsat, at hverken Tjenesterne eller nogen programtjeneste på Tjenesterne har nogen forpligtelse eller ansvar for undladelse af at gøre dette eller for at gøre det på nogen bestemt facon. Hvis vi ændrer i dine Indlæg, er du ikke ansvarlig for de ændringer, vi foretager.

Hvis vi efter eget skøn og dømmekraft fastslår, at et Indlæg krænker eller kan krænke nogen af vilkårene i denne aftale, foruden vores rettigheder som beskrevet i denne aftale, forbeholder vi os retten til enhver tid og uden at begrænse øvrige rettigheder, vi måtte have i henhold til denne aftale, i henhold til lovgivning eller retsind, til: (i) at nægte dig at poste; (ii) fjerne og slette Indlæg; (iii) tilbagekalde din ret til at anvende Tjenesterne; og/eller (iv) benytte alle teknologiske, juridiske, operationelle eller andre midler, der er tilgængelige for os, til at håndhæve bestemmelserne i denne aftale, herunder, uden begrænsning, blokering af specifikke IP-adresser eller deaktivering af din registrering på Tjenesterne.

Mængden af lagerplads på Tjenesterne pr. bruger er begrænset. Nogle Indlæg behandles muligvis ikke grundet pladsbegrænsninger eller udgående meddelelsesbegrænsninger. Du forstår, vedkender og accepterer, at vi ikke påtager os noget ansvar for sletning af Indlæg eller manglende lagring, modtagelse eller levering af Indlæg rettidigt eller andre forhold vedrørende Indlæg. Indlæg er underlagt alle vilkårene i denne aftale, inklusive, men ikke begrænset til, Adfærdsreglerne.

 

10.2 Tildeling af rettigheder; Erklæringer, Garantier og Pagter.

Hvis et Indlæg stammer fra dig eller din konto, accepterer du hermed, at (og hver gang du indsender (eller forsøger at indsende) et Indlæg, genbekræfter du en sådan aftale, at): (i) du specifikt giver Tjenesterne tilladelse til at gøre brug af et sådant Indlæg i sin helhed eller delvist, i hele universet, for stedse, i eller på alle medier, nu kendt eller herefter udtænkt, og alene eller sammen med eller som del af anden information, indhold og/eller materiale af enhver art; (ii) du repræsenterer, garanterer og indgår aftale om, at (A) Indlægget er originalt for dig og/eller fuldt godkendt til brug som påtænkt heri, (B) Indlægget ikke krænker eller på nogen måde vil krænke eller overtræde nogen af vilkårene i denne aftale, (C) Indlægget ikke indeholder injurierende, skadevoldende, uanstændigt eller på anden måde ulovligt materiale eller information, (D) Indlæg og Tjenesternes udøvelse af de rettigheder, du giver os til Indlæggene, vil ikke krænke, uretmæssigt tilegne sig eller på anden måde krænke nogen ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, fortrolighed, offentlighed eller andre rettigheder tilhørende nogen part, eller på anden måde overtræder enhver anden gældende lov, regel eller regulering, (E) Indlægget ikke skal være skadeligt for nogen brugers helbred, (F) hverken Tjenesterne eller Pluto/VII-enhederne skal betale eller pådrage sig beløb til nogen person eller enhed som følge af vores tilladte brug eller udnyttelse af Indlæg, og (G) alle oplysninger fra din side som knyttes til dit Indlæg er komplet og nøjagtig; og (iii) hvis dit Indlæg inkorporerer navn, logo, brand, tjeneste eller varemærke, røst, lighed eller billede af en person, firma eller virksomhed, repræsenterer, garanterer og indgår du en pagt over for Tjenesterne og Pluto/VII-enhederne, at (A) du har ret til at give Tjenesterne ret til at gøre brug af alle sådanne Indlæg som beskrevet ovenfor, (B) Indlægget blev produceret i overensstemmelse med alle gældende love og regler og (C) for ethvert Indlæg, der indeholder originale videoer vil du overholde alle gældende krav til identifikationsbekræftelse og registrering, og du vil sikre og vedligeholde de nødvendige personlige oplysninger og identifikationsdokumentation for alle personer, der optræder i sådanne originale videoer, som kan være påkrævet ved lov og/eller på anden måde anmodet eller krævet af os i forbindelse med vores virksomheds overholdelsespolitikker og -praksis, som omfatter (y) individets fulde juridiske navn, nuværende adresse, fødselsdato og (z) en læselig fotokopi af et gyldigt og offentligt udstedt identifikationsdokument (f.eks. pas, kørekort eller gyldigt billed-id-kort) for at bekræfte personens identitet. Med indsendelsen af et​​hvert sådant Indlæg forbeholder Tjenesterne sig retten til at anmode om, at du leverer, og på en sådan anmodning skal du levere, et komplet sæt af sådanne identifikationsbekræftelsesregistre til os, samt en læselig fotokopi af dit gyldige kørekort, pas eller anden acceptabel offentligt udstedt billedidentifikation til vort verifikations- og registreringsformål.

Efter anmodning fra Tjenesterne skal du prompte levere enhver dokumentation og udgivelser, der er nødvendige og behørige for at verificere og underbygge din overholdelse af nogen af vilkårene og betingelserne i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, de foregående erklæringer, garantier og pagter, og såfremt det er relevant, vil du straks efterkomme eventuelle specifikke anmodninger eller anvisninger, som vi giver dig i forbindelse med Indlæg, du indsender, og som kan være underlagt disse krav.

Uagtet alt derimod forstår og accepterer du også, at Tjenesterne og Pluto/VII-enhederne ikke er forpligtede til eller ansvarlige for at vederlægge laug- eller restbetalinger i forbindelse med indsendelse og udnyttelse af Indlæg.

 

10.3 Krav vedrørende indhold.

Hvis du mener, at noget indhold på Tjenesterne (herunder, uden begrænsning, Indlæg) overtræder nogen af vilkårene i denne aftale (undtagen eventuelle meddelelser, der er omfattet af politikken for overholdelse af ophavsret), bedes du sende en e-mail til os på information@viacom.com (se vores politik for overholdelse af ophavsret for eventuelle meddelelser, der er dækket af politik for overholdelse af ophavsret). Vi kan ikke garantere, at vi vil svare på din besked, og vi forbeholder os retten til at tage eller undlade at tage nogen eller alle skridt, der er tilgængelige for os, når vi modtager en sådan besked.

 

11. KONKURRENCE, LOTTERI, AUKTIONER OG ANDRE KAMPAGNER

Fra tid til anden kan Tjenesterne og/eller dens Annoncører, driftstjenesteudbydere og leverandører arrangere kampagner på eller gennem Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, auktioner, konkurrencer og lotterier (”Kampagner”). Hver kampagne kan have Yderligere Vilkår, såsom reglerne for enhver afstemning i forbindelse med en kampagne, og andre regler i forbindelse med kampagnen, som vil blive offentliggjort eller på anden måde gjort tilgængelig for dig, og i forbindelse med hver kampagne, er Yderligere Vilkår og vil anses for at være inkorporeret i og udgøre en del af denne aftale.

 

12. VISSE PRODUKTER OG TJENESTER

12.1 RSS-feeds og podcasts.

Tjenesterne kan levere RSS-feeds (benævnt ”RSS-feeds”) bestående af udvalgt tekst-, lyd-, video- og fotografisk indhold (”Indhold”) fra Tjenesterne, der leveres over internettet ved hjælp af et XML-feed. Visse RSS-feeds kan være podcasts (”Podcasts”), der som en del af indholdet kan inkludere en tilknyttet lyd-, video- og/eller fotografisk fil, hvor lyd- og/eller videofilen kan downloades og afspilles fra en brugers enhed eller (såfremt det er tilladt) overført til en anden enhed. Visse software og hardware kræves for, at brugere kan downloade og se og/eller afspille indhold via RSS-feeds.

Indholdet er håndgribeligt stof og underlagt alle vilkårene i denne Aftale, selvom du kan downloade, kopiere og/eller overføre til en enhed eller via en enhed til en anden enhed, RSS-feeds og tilhørende indhold.

Ved din adgang til og anvendelse af RSS-feeds forstår, vedkender og accepterer du, at tjenesterne ikke garanterer, at dets RSS-feeds vil fungere på alle enheder. Se afsnittet ”Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning” nedenfor for flere detaljer.

 

12.2 Mobil-programmeller.

Hvis Tjenesterne tilbyder produkter og tjenester gennem programmeller, der er tilgængelige på din trådløse eller anden mobilenhed (såsom en mobiltelefon) (”Mobilapplikationstjenesterne”), såsom programmeller, du downloader eller SMS-tjenester, er disse Mobilprogrammeltjenester underlagt de Yderligere Vilkår, der præsenteres i forbindelse med den gældende Mobilprogrammeltjenester. Disse Mobilprogrammeltjenester kan leveres gratis til dig eller kan være tilgængelige mod et gebyr, som angivet i de gældende Yderligere Vilkår, herunder, men ikke begrænset til, de vilkår, der præsenteres for dig i forbindelse med dit download af en sådan Mobilprogrammeltjeneste. Derudover vil din trådløse operatørs standardbeskedtakster og andre meddelelses-, data- og andre takster og gebyrer gælde for visse Mobilprogrammeltjenester. Du bør tjekke med din udbyder for at finde ud af, hvilke planer din udbyder tilbyder, og hvor meget planerne koster. Derudover kan brugen eller tilgængeligheden af ​​visse Mobilprogrammeltjenester være forbudt eller begrænset af din trådløse udbyder, og muligvis fungerer ikke alle Mobilprogrammeltjenester hos alle trådløse udbydere eller enheder. Derfor bør du tjekke med din trådløse udbyder for at finde ud af, om Mobilprogrammeltjenesterne er tilgængelige for din trådløse enhed, og hvilke begrænsninger, hvis nogen, der kan være gældende for din brug af sådanne Mobilprogrammeltjenester. Hvis du ændrer eller deaktiverer dit trådløse telefonnummer, accepterer du straks at opdatere dine Mobilprogrammeltjenesters kontooplysninger eller på anden måde give os besked om, at det trådløse telefonnummer ikke længere er knyttet til dig, og identificerer et sådant trådløst telefonnummer for at sikre, at fremtidige beskeder tiltænkt dig ikke sendes til den, som dit gamle nummer er blevet eller vil blive tildelt.

Tjenesterne eller nogen af Pluto/VII-enhederne kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for eventuelle trådløse servicegebyrer, som påløber dig eller en person, der har adgang til din trådløse enhed, dit telefonnummer eller din e-mailadresse ved hjælp af en Mobilprogrammeltjeneste.

 

12.3 Virale Funktioner.

Der kan være dele af Tjenesterne, indholdet, funktionaliteten eller funktionerne (f.eks. digitale streamingmedieafspillere) (”Virale Funktioner”), som vi gør tilgængelige for brugerne til personligt brug. Skønt vi kan ændre hvordan, til hvem og i hvilket omfang vi gør disse virale funktioner tilgængelige til enhver tid uden varsel og efter vort eget skøn, så så længe de er tilgængelige for dig, når du besøger tjenesterne eller drager fordel af nogen af disse Virale Funktioner, accepterer du ikke at downloade noget indhold, der er gjort tilgængeligt som en del af de Virale Funktioner, og vedkender, at sådant indhold kun er tilgængeligt til streaming, samt at du er bundet af de gældende bestemmelser i denne aftale og vores fortrolighedspolitik.

 

13. HYPERLINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER

Udseendet, tilgængeligheden eller din anvendelse af URL’er eller hyperlinks, der refereres til eller inkluderes hvor som helst på Tjenesterne, eller enhver anden form for link eller omdirigering af din forbindelse til, med eller via Tjenesterne, udgør ikke en godkendelse af, og det vil ej heller pådrage sig enhver forpligtelse, ansvar fra Tjenesterne eller nogen af ​​Pluto/VII-enhederne, enhver af deres efterfølgere og overdragere og enhver af deres respektive mellemledere, ledere, ansatte, agenter, repræsentanter, licensgivere, annoncører, leverandører og operationelle tjenesteudbydere. Vi bekræfter, støtter eller har intet ansvar for sådanne tredjepartswebsteder, deres forretningspraksis (inklusive deres fortrolighedspolitikker) eller nogen varer eller tjenester, der er knyttet til eller opnået i forbindelse med sådanne websteder, heller ikke hvis Tjenesterne eller en af vores tilknyttedes logo(er) eller sponsorat-identifikation er på tredjepartswebstedet som en del af et co-branding- eller salgsfremmende arrangement. Hvis et tredjepartswebsted indhenter eller indsamler personlige oplysninger eller andre oplysninger fra dig, vil vi under ingen omstændigheder påtage os eller have noget ansvar. Læs vores fortrolighedspolitik, som beskriver, hvordan tjenesterne indsamler og gør brug af dine personlige oplysninger og andre oplysninger og visse af vores forhold.

 

14. DEAKTIVERING/OPSIGELSE AF DIN REGISTRERING ELLER ANVENDELSE

Hvis Tjenesterne tilbyder brugerregistrering, og du er registreret til at bruge Tjenesterne, kan du til enhver tid og af enhver grund deaktivere din konto på Tjenesterne ved at logge ind på din konto og derefter følge instrukserne på Tjenesterne for at deaktivere din konto. Deaktiveringen betragtes også som en opsigelse af aftalen. Er du ikke i stand til at deaktivere din konto på disse tjenester ved hjælp af denne metode eller på anden måde har spørgsmål om, hvordan du deaktiverer din konto, bedes du kontakte os på information@viacom.com.

Vi kan opsige din anvendelse af og registrering på Tjenesterne til enhver tid og af enhver grund, med eller uden årsag, uden forudgående varsel til dig og uden noget ansvar eller yderligere forpligtelse af nogen art over for dig eller nogen anden part. Se vores fortrolighedspolitik for mere information om deaktivering eller opsigelse af konti af forældre eller værger, hvis du endnu ikke er myndig, hvor du bor.

 

15. ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRÆNSNING

TJENESTERNE OG ALLE MATERIALER, VARER OG TJENESTER OG OPLYSNINGER ER TILGÆNGELIGE PÅ EN ”SOM DE ER” OG ”SOM TILGÆNGELIG” BASIS, UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) ELLER ENHVER GARANTI ELLER FORSIKRING, AT TJENESTERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE TIL ANVENDELSE, ELLER AT ALLE FUNKTIONER ELLER BETJENINGER VIL VÆRE TILGÆNGELIGE ELLER UDFØRES SOM BESKREVET.

Pluto er ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed. Endvidere er Pluto ansvarlig for uagtsom misligholdelse af forpligtelser, hvis opfyldelse i første omgang muliggør en korrekt udførelse af kontrakten, hvis overtrædelse bringer opfyldelsen af kontraktformålet i fare, og hvis overholdelse du som kontraktpartner kan sætte lid til. I sidstnævnte tilfælde er Pluto kun ansvarlig for den forudsigelige, kontrakttypiske skade. Pluto er ikke ansvarlig for lettere uagtsom overtrædelse af andre forpligtelser end dem, der er nævnt i de foregående sætninger.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder ikke i tilfælde af skade på liv, krop og helbred.

 

16. ANNONCER OG MALWARE

Vi lægger stor vægt på og er stolte af at skabe tjenesterne. Vi er altid på udkig efter tekniske fejl, der påvirker, hvordan tjenesterne fungerer. Finder vi nogen på vores side, sørger vi for at løse dem. Desværre kan din enhed forårsage nogle fejl, der påvirker, hvordan du ser tjenesterne – dette er hinsides vores kontrol.

Hvis du oplever usædvanlig adfærd, indhold eller annoncer på Tjenesterne, kan det være resultatet af malware på din computer. Malware – forkortelse for MALicious softWARE – er en betegnelse, der anvendes til bredt at klassificere en form for software, der er installeret i et computersystem med ondsindede hensigter, normalt uden ejerens viden eller tilladelse. Malware omfatter blandt andet computervirus, nøgleloggere, ondsindet aktivt indhold, useriøse programmer og opkaldsprogrammer. Skønt vi løbende arbejder tæt sammen med vore partnere for at sikre, at alt på Tjenesterne fungerer korrekt, kan malware-programmer på din Enhed nogle gange forstyrre din oplevelse på Tjenesterne og på andre websteder, du besøger.

Vi anbefaler, at du gør tiltag (såsom at installere velrenommeret tredjeparts-antivirussoftware), der kan hjælpe med at rense din enhed, og som kan overvåge eller forhindre fremtidige installationer af malware.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan være ansvarlige for virkningerne af tredjepartssoftware, inklusive malware, på din enhed. Sørg for omhyggeligt at læse hjælpe- eller kundesupport-områderne på enhver softwaredownload-side. Hvis du opdager malware på din enhed, foreslår vi også, at du taler med en tekniker, der er kvalificeret i din enhed. Hvis du, efter at have udført ovenstående handlinger, stadig oplever problemer, er du velkommen til at kontakte os på information@viacom.com.

 

17. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi respekterer din fortrolighed og brugen og beskyttelsen af dine oplysninger. Se vores fortrolighedspolitik for vigtige oplysninger og offentliggørelser i forbindelse med indsamling og brug af dine oplysninger i forbindelse med din anvendelse af tjenesterne.

 

18. UDENRETSLIG TVISTBILÆGGELSE

Vi gør opmærksom på, at du udover almen retsproces også har mulighed for udenretslig tvistbilæggelse i henhold til direktiv (EU) nr. 524/2013. Nærmere oplysninger kan findes i direktiv (EU) nr. 524/2013 samt på internetadressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vores e-mailadresse er: information@viacom.com.

 

19. GÆLDENDE LOVGIVNING

Denne aftale og din anvendelse af Tjenesterne er underlagt, fortolket og håndhævet i overensstemmelse med lovene i Sverige (undtaget FN’s CISG-konvention om internationale løsørekøb). Er du forbruger med sædvanligt ophold i Den Europæiske Union (”EU”), er du også beskyttet af de obligatoriske bestemmelser i loven i det EU-medlemsland, du bor i. Du kan vælge at indgive krav relateret til disse anvendelsesvilkår ud fra forbrugerbeskyttelseslovgivningen i Sverige såvel som i det EU-medlemsland, du bor i.

 

20. DIVERSE VILKÅR

Denne aftale, sammen med eventuelle Yderligere Vilkår, vores fortrolighedspolitik og alle øvrige regler, procedurer og politikker, som vi henviser til, og som herved er indarbejdet via reference, indeholder hele forståelsen og aftalen mellem dig og Tjenesterne og erstatter alle tidligere eller inkonsistente forståelser vedrørende Tjenesterne og din anvendelse af Tjenesterne. Denne aftale kan ikke ændres eller opsiges mundtligt og må ikke ændres, udover som beskrevet i denne aftale. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke andre bestemmelser, og aftalen vil blive anset for at blive ændret i det omfang, det er nødvendigt for at gøre den lovlig, gyldig og mulig at håndhæve. Enhver bestemmelse, der skal overleve for at tillade os at håndhæve dens betydning, overlever opsigelsen af denne aftale. Afsnittenes titler i denne aftale er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk virkning.

Denne aftale om anvendelsesvilkår blev senest ændret på den ovenfor angivne dato og træder i kraft øjeblikkeligt.

bottom of page